Tiroid /
Sessiz (Ağrısız) Tiroidit
Ağrısız tiroidit de denilir. Geçici bir otoimmun tiroidit şeklidir. Kandaki otoantikorlar pozitiftir bu nedenle hastalığın patolojisi Hashimoto tiroiditine benzer. Dolayısıyla Hashimoto hastalığının bir çeşidi olarak bilinir. Nadir olarak görülür. Hastalığım teşhisi için doktorun deneyimli olmasını gerektirir. Subakut granulomatöz tiroiditte görülen gürültülü semptomlar burada görülmez. Yani ateş yoktur, tiroit bezi ağrısızdır, boyunda hassasiyet ve ağrı hassasiyet görülmediği gibi, sedimantasyon normaldir veya çok hafif yükselmiştir.

Hastalığın başlangıcı hastadan hastaya değişir. Örneğin bazı hastalarda başlangıç hipertiroidi (zehirli guvatr) gibidir. Çarpıntı, terleme, sıcağa karşı tahammülsüzlük, halsizlik, zayıflama çabuk sinirlenme gibi semptomlar ile hastalık başlayabilir. Bu nedenle sessiz tiroidit ile hipertiroidi arasındaki ayırımın iyi yapılması gerekir. Bu dönemde tiroit sintigrafisi çekildiğinde tiroit uptaki azalmıştır, sintigrafide tiroit bezi hafif bir şekilde görüntü verebilir. Aksine hipertiroidili hastalarda tiroit uptake’i artmış bulunur. Laboratuvar tetkiklerinde F-T3 ve F-T4 normalden yüksek, buna karşın TSH ise normalden düşük bulunur. Ayrıca sessiz tiroidit düşünülen hastalarda tiroide karşı ( anti-tiroglobulin (anti-T) ve anti- tiroid perksidaz (anti-TPO) antikorların bakılması gerekir. Söz konusu antikorlar sessiz tiroiditli hastalarda genelde belirgin şekilde yüksektir. Yükselmiş olan antikor değerleri 1-2 sene içinde belirgin olarak düşer veya negatif olur. Antikorlar negatif olmamışsa başka bir tiroid iltihabı olasılığı (Hashimoto hastalığı) akla gelebilmelidir.

Hastalığın Zehirli Guatr (hipertiroidi) Döneminde Tedavi Gerekir mi?
Çoğu kez beta-bloker dediğimiz ilaçlar verilir, çarpıntı terleme gibi şikâyetlerde iyileşme sağlanır. Pek nadiren kortikosteroid (kortizon tedavisi) gerekebilir.

Hipertiroidi evresini tiroid bezinin tembel veya eksik çalıştığı “hipotiroidik” dönem takip eder. Hipotiroidi bazı hastalarda geçicidir bazı hastalarda ise kalıcıdır. Kalıcı hipotiroidili hastaların mutlaka tiroid hormonu ile yaşam boyu tedavisi gerekir.

Sessiz tiroidit bazı hastalarda konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, halsizlik, uyuklama hali, depresyon, saç dökülmesi ve soğuğa karşı tahammülsüzlük gibi “hipotiroidiye özgü” belirtiler ile de başlayabilir.

Bu Dönemde Hangi Tetkikleri Yapalım?Serum FT3, FT4 ve TSH hormonlarına bakılması gerekir. Serum FT3, FT4 değerlerinde azalma buna karşın serum TSH düzeyindeki artış tiroid yetmezliğinin teşhisi için yeterlidir. Tiroid bezi yetersiz çalışan hastaların tedavisi için tiroid hormonu (L-tiroksin) kullanılır. Tiroid hormonu ilaçlarının sabah kahvaltıdan 20-30 dakika önce aç karnına günde tek doz olarak kullanılması önerilir.

ANASAYFA
PROF. DR. BİLGİN ÖZMEN
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
HASTALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME
KLİNİĞİMİZ
ONLINE RANDEVU
İLETİŞİM
Muayene Adresi: Şair Eşref Blv. 1402 Sk. No:2 D:1 Özbaş Apt. Alsancak - İZMİR | 0 (232) 422 08 20
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme