Hastalara Yönelik Bilgilendirme / ENDOKRİN SİSTEM VE HORMONLAR

 

ENDOKRİNOLOJİ ANLAMI
 
Vücudumuzdaki iç salgı bezleri tarafından kana aktarılan hormon dediğimiz yapılar, diğer sistemlerle beraber vücudumuzdaki birçok mekanizmayı kontrol ederler ve tüm bu sistemi inceleyen bilim dalına endokrinoloji denir
İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini
inceleyen
tıp dalıdır.

 
ENDOKRİNOLOG NEDİR?

Endokrinolog endokrin sistem hastalıklarıyla uğraşan doktordur. Endokrinologlar salgı bezlerini etkileyen hastalıkların tanısını koyarlar. Genellikle karmaşık olan ve vücudumuzdaki birçok sistemi içeren hastalıkları nasıl tedavi edeceklerini bilirler. Birinci basamak doktorunuz, endokrin sistem ile ilgili bir sorununuz olduğunda sizi bir endokrinoloğa sevk eder.
 
ENDOKRİNOLOGLAR HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?
 
Endokrinologlar hormon dengesizliği ve problemlerine tanı koymak ve  tedavi vermek için eğitim almışlardır. Birçok farklı durumla ilgilenirler: Örneğin,
 
A)    HİPOFİZ HASTALIKLARI
 
a.       Boy kısalığı ve büyüme geriliği,
b.      Büyüme hormonu fazlalığı (akromegali, gigantizm)
c.       Hipofiz bezi yetersizliği (hipopituitarizm)
d.      Prolaktin hormon fazlalığı (prolaktinoma)
e.       Kortison fazlalığı (Cushing Hastalığı)
f.       Şekersiz şeker hastalığı (diyabetes insipitus)
 
B)    TİROİD  (Guvatr) BEZİN HASTALIKLARI
 
a.       Guvatr (tiroit bezinin büyümesi)
b.      Nodüler guvatr
c.       Hipertiroidi (zehirli guvatr, iç guvatr, tiroit bezinin fazla çalışması)
d.      Hipotiroidi (tiroit bezinin fazla çalışması)
e.       Tiroid kanserleri,
f.       Hashimato hastalığı
g.      Tiroidit (tiroit bezi iltihapları)
h.      Hamilelikte tiroid hastalıkları
i.        Radyoaktif iyot (atom) tedavisi
 
C)    PARATİROİD HASTALIKLARI
 
a.       Hiperparatiroidi (Paratiroid bezin fazla çalışması)
b.      Hipoparatiroidi (Paratiroid bezin eksik veya az çalışması)
 
D)    BÖBREK ÜSTÜ (SÜRRENAL BEZ, ADRENAL BEZ) BEZ HASTALIKLARI
 
a.       Kortisol hormon fazlalığı (Cushing sendromu)
b.      Kortizol hormon yetersizliği (Addison hastalığı)
c.       Aldosteron hormon fazlalığı (Hiperaldosteronizm)
d.      Feokromasitoma
 
E)    TESTİS HASTALIKLARI
 
a.       Testesteron hormonu yetersizliği (Hipogonadizm)
b.      Erkeklerde meme büyümesi (Jinekomasti)
c.       Erkeklerde libido azalması veya ereksiyon sorunları
 
F)     OVER (YUMURTALIK) HASTALIKLARI
a.       Kıllanma (Hirsutizm)
b.      Polikistik over sendromu,
c.       Kadınlarda hipogonadizm
d.      Menopoz
 
G)   ŞEKER (DİYABET, DİABETES MELLİTUS) HASTALIĞI
a.       Tip 1 diyabet
b.      Tip 2 diyabet
c.       Gebelikte diyabet (gestasyonel diyabet)
d.      Gebelik öncesi bilinen diyabet (pregestasyonel diyabet)
 
H)    ŞİŞMANLIK (OBEZİTE)
a.       Diyet
b.      Metabolik sendrom
c.       İnsülin direnci
 
İ)       OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ)
a.       Kadınlarda osteoporoz
b.      Erkeklerde osteoporoz
 
J)      KAN YAĞLARI YÜKSEKLİĞİ (LİPİD METABOLİZMASI)
 
a.       Kolesterol yüksekliği (hiperkolesterolemi)
b.      Trigliserid yüksekliği (Hipertrigliseridemi)
c.       Mikst hiperlipidemi
ANASAYFA
PROF. DR. BİLGİN ÖZMEN
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
HASTALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME
KLİNİĞİMİZ
ONLINE RANDEVU
İLETİŞİM
Muayene Adresi: Şair Eşref Blv. 1402 Sk. No:2 D:1 Özbaş Apt. Alsancak - İZMİR | 0 (232) 422 08 20
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme