Kemik Erimesi (Osteoporoz) /

Kemik erimesinin ilaç tedavisi kemik yıkımını azaltan ve yeni kemik yapımını arttıran ilaçlardan oluşmaktadır. İlaç tedavisinin seçiminde hastanın yaşı, ek yakınma ve hastalıkları, kırığın bulunup bulunmadığı ve kemik dansitesi değerlerinin göz önüne alınması gerekir.

Hormon replasman (östrojen) tedavisi (HRT) , selektif östrojen modülatörleri (SERM) ve bifosfonatlar kemik yıkımını azaltan ilaçlardır. Buna karşın kısa süreli ve düşük dozda parathormon tedavisi ise yeni kemik oluşumunu uyaran ilaçlardır.

Hormon Replasman (Yerine Koyma) Tedavisi (HRT):En eski tedavilerden birisidir. Ancak günümüzde özellikle menapoz semptomları (ateş basması, boyun ve yüzde kızarıklıklar, lekeler, terleme, üşüme, titreme, cinsel ilişki sırasında rahatsızlık duyma ve depressif belirtileri) olan erken postmenapozal kadınlarda düşük dozlarda ve kısa süreli olarak kullanımı önerilmektedir.

Östrojen hormonu progesteron ile birlikte ya da tek başına kontrollü olarak önerilebilir.Rahim operasyonu geçiren bayanlarda östrojen hormonu tek başına kullanılırken, doğal menopzlu bayanlarda ise progesteron ile birlikte kullanılması gerekir. Ancak ilacın kemikler üzerindeki olumlu etkisi ilaç kesildikten sonra ortadan kalmaktadır. Meme ve rahim kanserini ve kanda pıhtılaşmayı (tromboemboli) arttırırlar. 

Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM):
Östrojen reseptörlerine yüksek ilgileri olan, bazı dokularda östrojen etkisini taklit ederken, bazılarında östrojen karşıtı etki gösteren ilaçlardır. Östrojen tedavisindeki gibi meme ve rahim kanserini arttırmazlar. 
Raloksifen sıcak basması ve gece terlemeleri gibi menopoz belirtilerini gidermez.     

Aksine osteoporozu olan postmenapozal kadınlarda meme kanseri riskini azalttığı bildirilmektedir. Sadece omurga kırıklarını azaltıcı etkileri vardır. Bu grup ilaçlar da pıhtılaşma ( tromboembolik) olayları arttırırlar.

Bifosfanatlar:Kemikte yıkım yapan hücrelerin faaliyetini baskılayan sentetik maddelerdir. Son yıllarda üretilen, ağızdan alınıma elverişli kemik yoğunluğunu arttıran ilaçlardır.

Ülkemizde Etidronat, Alendronat, Risedronat bulunmaktadır. Alendronat ve risedronatın hem günlük, hem de haftada bir alınabilecek formları mevcuttur. Yapılan çalışmalarda günlük ve haftalık alım arasında etkinlik ve yan etkiler bakımından fark bulunamamıştır.

Bifosfonatlar sabah kahvaltıdan 30–45 dakika önce aç karnına alınmalıdır. İlaç alındıktan sonra “bu süre içinde” sırt üstü yatılmamalı, kahvaltı yapılmamalı süt ve süt ürünlerinin kullanılmaması gerekir. Kalsiyum ile bifosfanatların aynı anda alınması durumunda emilim bozulduğu için eş zamanlı alınmaması gerektiği unutulmamalıdır. Gastrit ve yemek borusunda özofajit yapıcı etkileri bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ilaç çok dikkatli kullanılmalıdır.

Bifosfonatları Kimler Kullanmamalı?
Gebe ya da emziren kadınlar, yeni mide kanaması geçirenler ve böbrek işlevleri bozulmuş olanlar da bifosfonatları kullanmaktan kaçınmalıdır.

Paratiroid hormonu:
Kandaki yüksek seviyeleri kemik yıkımını arttırırken, düşük dozlarda aralıklı olarak verildiğinde yeni kemik yapımını arttırabilir. Özellikle bifosfonat tedavisinin yetersiz kaldığı ciddi osteoporozlu hastalarda omurga ve omurga dışı kırıklarını azaltırlar. Bu gurup ilaçlar iğne şeklinde uygulanır. Toplam tedavi süresi 18 ay ile sınırlıdır ve bir kür olarak uygulanır.

Kalsitonin:
Enjeksiyon ya da burun spreyi şeklinde kullanılır. Özellikle kırığı olan hastalarda ağrıyı da kontrol eden bir ilaçtır. Bugün için kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilk seçenek ilaçlardan değildir.

Stronsiyum:Kemik yapımını arttıran ve kemik yıkımını azaltan bir ilaçtır.

ANASAYFA
PROF. DR. BİLGİN ÖZMEN
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
HASTALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME
KLİNİĞİMİZ
ONLINE RANDEVU
İLETİŞİM
Muayene Adresi: Şair Eşref Blv. 1402 Sk. No:2 D:1 Özbaş Apt. Alsancak - İZMİR | 0 (232) 422 08 20
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme