Bilimsel Etkinlikler
BAŞLIK YAYIN YILI
Tümör Kemoterapisine Bağlı Akut Miyokard İnfarktüsü1986 Kolelithiasis’de Ultrasonografi Bulguları1987 Üst Sindirim Sistemi Kanamalarında H2 - Reseptör Antagonistlerinin Etkisi1988 Tip I ve Tip II Diabetes Mellitusta Serum Ca ++ , Mg , inoganik Fosfor , ve Zn düzeylerinin renal parametreler ile karşılaştırılması1990 Obezlerde İnsülin Direnci belirlenmesi Glukoz Clamp Tekniği1991 Kronik Renal Yetmezlikte Amilaz Kreatinin Kofisiyenti1991 Tip I ve Tip II Diabetiklerde Kreatinin Klirensi , Mikroalbuminüri ve Üriner Glikozaminoglikan Düzeylerinin Karşılaştırılması1991 Diabetik ve Senil Kataraktlılarda Lens ve Serum Total Sialik asid Düzeyi Değişiklikleri1991 Diabetes Mellitusta Hepatit B , C ve D virüs Serolojik Göstergelerinin Karaciğer Fonksiyon Testleri İle Karşılaştırılması1991 Tiroid Stimüle Edici Antikorların (TsAb) Hipertiroidide Tanısal Değeri1991 Nodüler Guatrlı Olgularda Tiroidektomiden Önceki ve Sonraki Tiroid Fonksiyon Testleri ile Lipid Profili Değişiklikleri1992 Graves’de Osteokalsin Düzeyleri1992 Mikroalbuminürili Diabetiklerde Serum Lipid ve Apolipoprotein Düzeyi Değişiklikleri1992 Diabetik Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi : Kreatinin klirens, mikroalbuminüri, üriner glikozaminoglikan...1992 Devamlı İnsülin İnfüzyon Tedavisi (CSII ) uygulanan Tip I Diabetes Mellituslu Olgularda Alınan Sonuçların Değerlendirilmesi1993 Obezledeki Element Lipid Parametreleri ve Oral Glukoz Tolerans Testi Değişiklikleri1993 Panik Bozukluklu Hastalarda Tiroid Bulguları ve oto-immun Tiroidit1993 Diyabetik Nefropatide Mikroalbuminüri1993 Solunum Distresinde Glutamat Dehidrogenaz Düzeyleri1993 a-ı -antitrypsin in Acute Myocardial Infarction1994 Postmenopozal Dönemdeki 40-72 yaş arası Sağlıklı ve Osteoporozlu Kadınların Periodental Durumlarının Değerlendirilmesi1994 Implant Öncesi Kemiğin Kalitatif Değerlendirilmesinde PMl Güvenirliliği : Ön Çalışma1994 99mTc-DTPA Aerosol Scintigraphy in the Evaluation of Pulmonary Epithelial Permeability in Diabetes Mellitus1994 Postmenopozal Osteoporozda Kemiğin Dansitometrik Ölçümleri ile Sintigrafik Bulguları arasındaki İlişkinin Araştırılması1995 Polikistik Over Sendromunda Lipoprotein Lipid Metabolizması ve İnsülin Düzeyi Değişiklikleri1995 Astmatik Olgularda Kortikosteroidlerin Kemik ve Lipid Metabolizmaları Üzerine Etkileri1995 Düşük Doz Kortikosteroid Tedavisi Uygulanan Romatoid Artritli Olgularda Antiosteoporotik Sağaltımın Koruyucu Etkisi1995 Postmenopozal Osteoporozun Tedavisinde; Salmon Kalsitonin, Kalsiyum, D-Vitamini, Sodyum Fluorid kombinasyonu ile...1995 Gecikmiş Pubertenin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi1995 Flebotomiyle Hipogonadizmi Gerileyen Hemokromatoz Olgusu1995 Erişkin Astmatiklerde İnhaler ve Sistemik Kortikosteroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkileri1995 Serum and Urinary Zinc Levels in cases with Postmenopausal Osteoporosis1995 Osteoporozlu ve Sağlıklı Kadınlarda Mandibular Kemiğin Kalitatif Değerlendirilmesinde Panoromatik İndeksin Tanısal Güvenirliliği1996 Değişik Cins ve Yaş Gruplarında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçüm Sonuçları1996 Diabetik Olgularda Hemostatik Parametreler ile Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki1996 Obezlerde Sol Ventrükül Diastolik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi1996 Unstabil Angina Pektoriste Kardiak Troponin-T düzeyleri1996 Osteoporoz ve Diyet1997 Urinary Glycosaminoglycan Concentration in Postmenopausal Osteoporosis1997 Pankreasın Papiller Solid Kistik Tümörü1997 The Frequency of Superficial Fungal Infectıons ın Patients with Diabetes Mellitus and Its Relation to the Level of HbAıc1988 Diabetik Polinöropatili Olgulardaki Ağrıların Semptomatik Sağaltımında Sublingual Piroksikamın Etkinliği1998 Lipid Düşürücü İlaç Kullananlarda Meydana Gelen Deri Değişiklikleri1998 Diyabet1999 How the Thyroidectomy Operations Affect the Respiratory Functions of the Euthyroid Goiter Patients? 1998 The Efficiacy of High Dose Pulse Steroid (Methylprednisolone) Threapy in Graves Ophtalmopathy1998 Diabetes Mellituslu Hastalarda Oral Candida Kolonizasyonu Sıklığı ve Etkili Faktörler1998 Lipid Çalışma Grubu Üyeleri İle Çalışmaya Katılan Merkezler ve Sorumluları Metnin Sonunda Bildirilmektedir1998 The Association of DHEAS and DHEA with Obesity,Waist-hip Ratio,and Insulin Resistance in Postmenopausal Women1999 Cognitive Functions and P300 in Type 2 Diabetic Patients1999 Hipotiroidi–12000 Hipotiroidi-II2000 Hipotiroidi III2000 Feokromasitoma Klinik, Tanı ve Tedavisi2001 Metabolik Kemik Hastalıklarının Tanısında Biyokimyasal ve Endokrinolojik Yöntemler2001 Urinary Hypoxanthine and Xanthine Levels in Type 2 Diabetes Mellitus2004 The Determinants of Quality of Life Including Treatment Satisfaction in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Are Different Generic...2004 Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı2005 Obezitede Tedaviye Yanıt ve Aleksitimi2006 The Relationship Between Glycosylated Haemoglobin and Diabetic Retinopathy in Patients with type 2 Diabetes2007 Osteoporoz ve Diyet. Klinik Aktuel Tıp Dergisi2007 Tip 1 Diabetes Mellitusta Yeni Bazal Bolus İnsülin Tedavi Protokeleri ve Glikoz Moniterizasyonu.2008 Bazal İnsülin Analoglar2008 Nefropatili Hastalarda Diyabet Tedavisi2009 Diyabette Osteoporoz Patofizyolojisi2014
ANASAYFA
PROF. DR. BİLGİN ÖZMEN
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
HASTALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME
KLİNİĞİMİZ
ONLINE RANDEVU
İLETİŞİM
Muayene Adresi: Şair Eşref Blv. 1402 Sk. No:2 D:1 Özbaş Apt. Alsancak - İZMİR | 0 (232) 422 08 20
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme